Jak upravit XML feed v souladu s novými XML značkami Zbozi.cz

Zbozi.cz chystá spuštění nového vylepšeného formátu XML feedu. V dnešním článku si shrneme rozdíly mezi původní specifikací, podíváme se na výhody, které nový formát přinese a doporučíme postup pro co nejhladší přechod na novou podobu XML značek.

Nutno zmínit, že mnohé změny následují současné fungování XML feedu na Heuréce. Pojďme se nejdříve podívat, jaké výhody si Zbozi.cz od zavedení nové verze slibuje:

 • Trvalejší a přesnější párování produktů
 • Jednodušší tvorbu produktových variant
 • Podrobnější informace o skladové dostupnosti
 • Zpracování všech typů EAN kódů

Zboží tak dává provozovatelům e-shopů do ruky další nástroje, jak svoji prezentaci na Zbozi.cz vylepšit. Ti, kdo již nyní využívají tento prodejní kanál naplno, si mohou ještě polepšit a dostat ze Zbozi.cz více. Ostatním se otevírá větší propast pro dosažení dokonalé prezentace. Doporučujeme nezaspat a implementovat novinky vždy ihned po uvedení do provozu. Pokud pro svůj e-shop využíváte platformu Shopero, vyřešíme vše za vás. Pro všechny ostatní je tady návod níže.

V zásadě lze změny značek rozdělit do 3 kategorií – značky, které se ruší, značky, které mění svůj význam a značky, které jsou zcela nové. Vezměme to pěkně od konce a postupně si projděme všechny 3 kategorie s vysvětlením a ukázkou implementace.

Nové značky ve specifikaci Zbozi.cz

Nových značek je poměrně hodně. V některých případech se jedná pouze o jinou formu prezentace informací, které již byly součástí původní specifikace. Žádná z nových značek není pro fungování feedu povinná, doporučujeme však vždy ve feedu poskytnout maximum možných informací.

1. Varianty produktů: ITEMGROUP_ID

Nová značka pro označení produktů, které vzájemně tvoří varianty. Variantou odlišujeme různé velikosti, barvy, vzory, sady a druhy produktů. Tag nahrazuje značky VARIANT a PRODUCTNAMEEXT, které tímto zanikají. Obsahem značky může být identifikátor složený z jakékoli kombinace maximálně 36 znaků [0-9, a-z, A-Z, _ , -] tedy čísel nula až devět, malých a velkých písmen bez diakritiky, podtržítka a pomlčky.

 

<SHOPITEM>

  <PRODUCTNAME>Apple iPod Touch (5. gen.) 16GB – Space Gray</PRODUCTNAME>

  <!– … –>

  <ITEMGROUP_ID>oerjn641ern</ITEMGROUP_ID>

</SHOPITEM>
<SHOPITEM>

  <PRODUCTNAME>Apple iPod Touch (5. gen.) 32GB Pink</PRODUCTNAME>

  <!– … –>

  <ITEMGROUP_ID>oerjn641ern</ITEMGROUP_ID>

</SHOPITEM>
<SHOPITEM>

  <PRODUCTNAME>Apple iPod Touch (5. gen.) 64GB Blue</PRODUCTNAME>

  <!– … –>

<ITEMGROUP_ID>oerjn641ern</ITEMGROUP_ID>

</SHOPITEM>

 

2. Viditelnost nabídky na Zbozi.cz: VISIBILITY

Nahrazuje značku UNFEATURED a lze takto označit produkty, které nechceme na Zbozi.cz zobrazit. Doporučujeme nepoužívat, pokud obchod nemá v nabídce velké množství korunových položek, kde by velkým objemem prokliků na tyto položky mohl tratit v důsledku vysokého podílu nákladů na výsledném obratu.

 

<VISIBILITY>0</VISIBILITY> //Nabídka se nebude zobrazovat

<VISIBILITY>1</VISIBILITY> //Nabídka se bude zobrazovat

 

3. Značka produktu: BRAND

K zavedené značce MANUFACTURER (výrobce) nově přibývá možnost určení konkrétního brandu. Od výrobce by se značka měla lišit následovně:

 

<MANUFACTURER>Henkel</MANUFACTURER>

<BRAND>Ariel</BRAND>

 

4. Identifikační číslo kategorie: CATEGORYTEXT

Pro lepší párování produktů do kategorií zpřístupnilo Zbozi.cz stejně jako Heuréka svůj strom kategorií. Značka CATEGORYTEXT by tak měla nést textové označení dané kategorie.

Jen škoda, že Zbozi.cz zatím nenabízí strom kategorií například v XML formátu, odkud by se mohl snadno “tahat” do databáze obchodu a párovat s kategoriemi e-shopu. Přiřazení kategorií Zbozi.cz k jednotlivým produktům v obchodě tak zatím bude ruční práce nebo několik hodin práce programátora při parsování kategorií ze zdrojového XLS souboru, který nabízí méně komfortu, než by tomu bylo v případě XML.

 

<CATEGORYTEXT>17</CATEGORYTEXT>

 

5. Mezinárodní standardní číslo knihy: ISBN

Pro lepší párování knižních titulů je nově zavedena značka ISBN. Hodnotu je možné vyplňovat ve formátech ISBN-10 nebo ISBN-13.

Dle nápovědy je akceptováno je desetimístné nebo třináctimístné číslo, buď bez mezer, nebo může být jako oddělovač skupin použita mezera či pomlčka, oddělovače však nesmějí být kombinovány. Níže příklad bez oddělovačů a s oběma typy oddělovačů.

 

<ISBN>9781444102451</ISBN>

<ISBN>978-1-78038-067-4</ISBN>

<ISBN>978 1 86201 559 3</ISBN>

6. Parametry nabídky: PARAM, PARAM_NAME, VAL, UNIT

Opět věc převzatá z Heuréky, kde je možné ke každému produktu přiřadit jeho parametry, podle kterých je pak možné produkty při procházení nabídek filtrovat. Určitě krok správným směrem a funkce, která může nakupujícím při výběru usnadnit život.

Informace o parametrech se skládá z několika značekoznačení parametru (PARAM_NAME), hodnota (VAL) a jednotka (UNIT). Nejlépe si asi vše ukážeme na konkrétním příkladu.

 

<PARAM>

  <PARAM_NAME>FM rádio</PARAM_NAME>

  <VAL>Ano</VAL>

</PARAM>
<PARAM>

  <PARAM_NAME>Velikost paměti</PARAM_NAME>

  <VAL>32</VAL>

  <UNIT>GB</UNIT>

</PARAM>
<PARAM>

  <PARAM_NAME>Barva</PARAM_NAME>

  <VAL>Space Grey</VAL>

</PARAM>
<PARAM>

  <PARAM_NAME>Rozlišení displeje</PARAM_NAME>

  <VAL>1136 x 640</VAL>

  <UNIT>px</UNIT>

</PARAM>

7. Jedinečný identifikátor: ITEM_ID

Jedinečný identifikátor dané nabídky v rámci minulých, současných i budoucích produktů. Pomocí těchto identifikátorů bude schopno Zbozi.cz produkty rychle správně spárovat i v případě, že se změní URL produktu nebo název produktu v e-shopu.

Identifikátor může obsahovat jakékoliv alfanumerické znaky. Doporučuji nepoužívat znaky s diakritikou, mezery, pomlčky a jiné speciální znaky.

 

<ITEM_ID>62448</ITEM_ID>
<ITEM_ID>Ohpai9Aecuux</ITEM_ID>

 

8. Řady a podřady: PRODUCT_LINE

Značka by měla obsahovat řadu, případně podřadu, kterou definuje výrobce. Jednotlivé řady a podřady se uvádějí do jedné značky za sebou, jako oddělovač je potřeba použít “svislítko” (znak pipe).

 

<PRODUCT_LINE>iPod | iPod Touch</PRODUCT_LINE>

 

9. Doporučená cena: LIST_PRICE

Orientační doporučená cena produktu (nikoliv prodejní cena daného obchodu) včetně DPH a všech poplatků. Značka může obsahovat číslo s dvěma desetinnými místy.

 

<LIST_PRICE>990,90</LIST_PRICE>

 

10. Datum zahájení prodeje v ČR: RELEASE_DATE

Datum oficiálního zahájení prodeje v České republice. Uvádí se ve formátu RRRR-MM-DDTHH:MM:SS. Pokud čas není uveden, bere se půlnoc.

 

<RELEASE_DATE>2015-04-27T09:18:46</RELEASE_DATE>
<RELEASE_DATE>2015-03-14</RELEASE_DATE>

 

11. Vlastní označení: CUSTOM_LABEL_0, CUSTOM_LABEL_1

Značkami CUSTOM_LABEL_0, CUSTOM_LABEL_1 lze k produktu nebo skupinám produktů přiřadit vlastní označení, podle kterého by měla jít v budoucnu nastavit například cena za proklik.

Využití je nasnadě, můžeme označit například produkty s vysokou prodejností, produkty ve slevě, produkty pro aktuální sezónu, apod.

 

<SHOPITEM>

  <PRODUCTNAME>Slunečník Solartent premium Beige</PRODUCTNAME>

  <!– … –>

  <CUSTOM_LABEL_0>Letni akce</CUSTOM_LABEL_0>

  <CUSTOM_LABEL_1>Vysoká prodejnost</CUSTOM_LABEL_1>

</SHOPITEM>

 

Značky, které mění svůj význam

Další skupinou jsou značky, které oproti původní specifikaci mění svůj význam. Opět si postupně projdeme jednotlivé případy a na praktických příkladech ukážeme, k jakým změnám u značek dochází.

1. PRODUCT

Název nabídky včetně přívlastků a dodatečných informací. Značka tímto v podstatě nahrazuje značku PRODUCTNAMEEXT, která zaniká a nebude dále platná. V názvu se mohu objevit bonusy zdarma a informace specifické pro daný obchod, například “+ doprava zdarma” a jiné.

Dle nápovědy Zbozi.cz název nesmí obsahovat:

 • reklamní slogany a superlativy (např. „nejlevnější obchod“)
 • nadměrně se opakující klíčová slova či fráze (dvakrát či vícekrát za sebou)
 • nadměrnou interpunkci, emotikony, tři tečky a vykřičníky
 • informace, které přímo nesouvisí s nabídkou

Při sestavování názvu je potřeba brát zřetel na to, že se ve Zbozi.cz zobrazí pouze 64 znaků. Název smí obsahovat pouze jeden vykřičník a za tečkami a čárkami musí být mezera, jako je běžné v českých textech.

Název obsažený v tomto tagu se na Zbozi.cz zobrazí u nabídky v případě, že nebude spárovaná a uživatel ji dostane jako součást fulltextového výsledku hledání.

 

<PRODUCT>iPhone 6 Gold + doprava zdarma</PRODUCT>

 

2. PRICE_VAT

Nově konečná cena včetně DPH a všech poplatků. Formát číselné hodnoty z maximálně 2 desetinnými místy oddělenými čárkou nebo tečkou.

 

<PRICE_VAT>5786</PRICE_VAT>
<PRICE_VAT>5786.90</PRICE_VAT>
<PRICE_VAT>5786,35</PRICE_VAT>

 

3. DELIVERY_DATE

Využití zůstává stejné, ale je možné uvést jemnější rozvrstvení doby vyřízení objednávky. Jednotlivé možnosti jsou pěkně rozepsány v nápovědě Zbozi.cz, níže příklad toho, jak může obsah značky vypadat.

 

<DELIVERY_DATE></DELIVERY_DATE>

 

4. EXTRA_MESSAGE

I zde zůstává využití stejné, avšak přibývá nová možnost. Nově je možné značku vyplnit hodnotou voucher, což znamená, že zákazník s nákupem dostane voucher na další nákup.

 

<EXTRA_MESSAGE>voucher</EXTRA_MESSAGE>

 

5. EAN

I tato značka přináší nové možnosti. Od konce léta 2015 bude možné používat kód ve formátu EAN-8, UPC-12, ITF-14. Původní specifikace umožňovala pouze EAN-13.

EAN kód i nadále zůstává důležitou značkou pro párování produktů a důrazně tak doporučujeme EANy u zboží vyplňovat.

 

<EAN>8594061743744</EAN>

 

6. SHOP_DEPOTS

Nově nám Zbozi.cz zjednoduší život a o identifikátory výdejních míst se už nebude muset žádat e-mailem, jak tomu bylo doposud. Přímo ve Zbozi.cz v záložce „Provozovna“ a dále „Výdejní místa“, je přehled ID z Firmy.cz, které se použije jako identifikátor do XML feedu.

Jen doplním, že jako výdejní místo může být označena taková adresa, na které je možné zboží prohlédnout, vyzkoušet a případně reklamovat. V případě, že je u zboží identifikátor vyplněn a zároveň je ve značce DELIVERY_DATE vyplněna 0, je možné na Zbozi.cz produkt dohledat přes filtr “Na prodejně”.

 

<SHOPITEM>

  <!– … –>

  <SHOP_DEPOTS>554875</SHOP_DEPOTS>

  <SHOP_DEPOTS>12822045</SHOP_DEPOTS>

</SHOPITEM>

 

Značky, které zanikají

Následující značky zanikají a můžete je od konce léta z feedu úplně smazat:

 • PRICE
 • VAT
 • UNFEATURED
 • VARIANT
 • PRODUCTNAMEEXT
 • DUES

A jak co nejlépe na nový formát přejít?

Zbozi.cz po roce konečně upřesnilo datum, kdy k nasazení nové specifikace dojde. Finální termín je 1.8.2016. Doporučujeme nastavit dle specifikace nový feed již nyní. A jak poznáte, že je vše v pořádku? Zboží.cz si pro nás připravilo validátor, který nový feed zkontroluje a případně vypíše chyby, které je potřeba opravit.

Nastavení feedu v Shopero

Nastavení Vašeho feedu se v platformě Shopero nachází v sekci Nastavení > Zbožové vyhledávače. Zde stačí vybrat feed pro Zboží.cz a v něm upravit nastavení. Pokud využíváte základní nastavení feedu, vzásadě by změny mohly být následující:

 • Změna nastavení feedu u značky TOLLFREE, resp. její nahrazění značkou VISIBILITY,
 • Ponechání pouze ceny s DPH,
 • Doplnění značky PRODUCTNO
 • Pokud využíváte interní klíč, je možné jej napárovat na ITEM_ID, případně lze využít položku ID z databáze.

Ukázky feedů před a po jsou vidět na následujících obrázcích:

Shopero.cz - Nastavení XML feedu Zbozi.cz

Původní verze XML feedu pro Zboží.cz

Shopero.cz - Nastavení XML feedu Zbozi.cz

Nová podoba značek XML feedu pro Zboží.cz

 

Nezapoměňte také upravit položku Hlavička XML feedu, tedy nahradit značku <SHOP> za její novou verzi:

Shopero.cz - Nastavení XML feedu Zbozi.cz

Původní značka SHOP pro XML feed Zboží.cz

Shopero.cz - Nastavení XML feedu Zbozi.cz

Nove verze značky SHOP pro feed Zboží.cz

V případě dotazů se neváhejte obrátit na podpora@shopero.cz

 

The following two tabs change content below.
Jakub Velička
Jakub se věnuje internetovému marketingu již sedmým rokem. Do oblasti online komunikace se dostal přes programování a design webových stránek, coby koníček na střední škole. Zkušenosti čerpal 5 let v H1.cz a nyní pracuje pro agenturu Jakmy, kde pomáhá klientům prostřednictvím výkonové reklamy zvyšovat zisk.

Přihlašte se

Dostávejte aktuální informace ze Shopera

Vyhněte se 13 nejčastějším chybám e‑shopů!

Vaši zákazníci čekají…

... na přehlednou a intuitivní nabídku Vašich produktů.

Shopero je moderní e-shop dodávaný formou služby pro každého, kdo chce prodávat jako profesionál.

Vyzkoušejte na 30 dní zdarma

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Abychom Vám mohli umožnit nejlepší procházení webových stránek je nastavení cookies na této webové stránce povoleno. Pokračováním v používání tohoto webu beze změny nastavení souborů cookies v prohlížeči nebo kliknutím na tlačítko "Souhlasím" vyjadřujete svůj souhlas s používáním cookies.

Zavřít